Program för uppstartsmötet

banner_facebook_storytecharena_469x246_programpunkter_bilder

13.00 VI REDER UT ”BERÄTTANDE”

13.30 WOLFENSTEIN & VIDARE – OM BERÄTTANDE I SPEL
Andreas Öjefors, Senior Game Designer, Machine Games

14.00 PRESENTERA STORYTECH ARENA
Josephine Rydberg och Henrik Harrysson presenterar
VR-labbet tillsammans med Högskolan i Gävle.

14.30 PAUS & MINGEL

15.00 WORKSHOP
Hjälp oss hitta nya virtuella berättelser!
Gör misstag och dra lärdom av dem!
Spåna fram intressanta experiment!
Hur ska vi samarbeta i framtiden?

16.00 TACK FÖR IDAG!