Om StoryTech Arena

Vad är Storytech Arena?
Den korta beskrivningen av Storytech Arena är att vi är en knutpunkt för berättardriven teknik och tekniskt stödda historier. Vårt mål är att introducera våra besökare till nya upplevelser och främja utvecklingen av innovativa sätt att berätta historier. Låter det krångligt? Eller svårt att greppa? Nedan hittar du en enkel, men något längre förklaring till vad Storytech Arena är, vad vi gör och varför vi behövs.

Varför berättelser?
Trots att lägereldarnas tid för länge sedan är över är historieberättandet idag större och viktigare än kanske någonsin tidigare. När vi varje dag översköljs av information är det de goda berättelserna, de som berättas på nya och innovativa sätt som fångar vårt intresse. Att skapa mervärde genom berättelser är något som används i alltifrån reklam, spel och konst, till journalistik och politik.

På Storytech Arena jobbar vi med frågor som: Hur kan vi berätta om våra världsarv på nya sätt? Hur kan vi underlätta för och utveckla hälsa och sjukvård med hjälp av VR och 3D-modeller?  Vad kan VR och speldesign göra för undervisningen i skolan?

Vad har berättande med teknik att göra?
Visste du att många av de uppfinningar vi ser idag är resultatet av en inspirerande film, bok eller teaterpjäs? Och att exemplen där fiktion gått före innovation är många? Redan 1863 beskriver Jules Verne faxmaskinen, i boken ”Set the World Free” skriver H.G Wells om atombomben 30 år före Hiroshima och idén om surfplattor kan härröras från ”Liftarens guide till galaxen” av Douglas Adams. Tidningen The Guardian publicerade år 2010 en artikel där man beskrev några av de delar i filmen ”Minority Report” som blivit sanning. Bland dem kan multi-touch, bildläsare som scannar ögats iris och mjukvara som förutspår brott nämnas. Med andra ord finns det många bevis på att kreativitet, fiktion, teknik och innovation hör ihop och befruktar varandra.

Genom Storytech Arena försöker vi utveckla nya sätt att berätta historier på. Mottagarna får förhoppningsvis nya upplevelser, och nya upplevelser kan i sin tur generera nya berättelser, upptäckter och innovationer. Med hjälp av ny teknik, kunniga människor, en stor portion nyfikenhet och viljan att dela med oss är vår förhopning att Storytech Arena kan bidra till utvecklingen av de sätt vi berättar historier på.

Vad gör Storytech Arena, rent praktiskt?
Förutom att driva ett VR-labb på Högskolan i Gävle så arrangerar vi föreläsningar, workshops, kurser, hackatons och andra sammankomster och möten för att sprida kunskap och bilda nya nätverk inom VR-området. Vi deltar också i projekt där VR bidrar till att lyfta befintliga berättelser. Ett exempel på det är VR-rummet på Länsmuseet Gävleborg där man med start hösten 2018 ska kunna besöka och upptäcka världsarvsgården i Fågelsjö ”Bortom Åa”. Ett annat exempel är Folkmusik 360 där en VR-upplevelse låter besökaren träna allspelslåtar med en ensemble och spela tillsammans med andra musiker.

Hur finansieras Storytech Arena?
Projektet Storytech Arena är ett ettårigt projekt som finansieras av Kultur Gävleborg (Region Gävleborg), Högskolan i Gävle samt Kulturrådet. Projektet avslutas den 31 december 2018. Efter projektets avslut hoppas vid att de olika experiment som vi genomfört under året bär frukt och lever vidare inom ordinarie verksamheter, såväl hos Kultur Gävleborg som hos våra samarbetspartners.