Nätverk

Vi arrangerar regelbundet nätverksträffar för dig som är verksam inom VR-området och är intresserad av utveckling. Här kan du läsa mer om vad som är aktuellt just nu:

19 september 2018, Länsmuseet Gävle 
Om lagring, samarbeten och starka strukturer inom VR-området
Hur kan vi som arbetar inom VR-området dela våra verksamheter med andra och spara dem för framtiden? Hur skapar vi starka strukturer där vi säkerställer teknisk kompetens i våra projekt på lång sikt? Det här är några av frågorna som vi vill diskutera med dig som representant för din organisation. Vi som arrangerar träffen är Storytech Arena, Region Gävleborg och ni som är inbjudna är medarbetare från Riksantikvarieämbetet, Tekniska Museet, Länsmuseet Gävleborg och Kalmar Läns museum, alla involverade i projekt som rör VR och nya tekniker för berättande. Slutmålet med träffen är att göra oss som organisationer till bättre beställare av VR, 3D och andra digitala tillgångar och att vi ska hitta former för att dela våra projekt med andra. Programmet, som pågår klockan 10-15, innehåller förutom spännande samtal och diskussioner också ett besök i det nya VR-rummet på Länsmuseet Gävleborg, en inblick i den nya modellen av Gävle i 4D som tagits fram av Gävle Innovation Arena.

Kontaktperson: mailto:josephine.rydberg@regiongavleborg.se