Konferensen

Under StoryTech Konferens utforskar vi hur gränserna mellan fiktion, verklighet, teknik och människa suddas ut och skapar oanade möten med nya världar; världar som bara väntar runt hörnet på att upptäckas.

Vårt eget berättande formar vilka vi är och det är bara vi själva som sätter gränserna för vad vi väljer att berätta. Med hjälp av ny teknik kan vi forma vårt berättande på helt nya sätt. Hur upplever du exempelvis världen idag och hur skulle du beskriva det du ser, hör och upplever?

Tack till alla som medverkade som publik, utställare och talare! Håll utkik
efter fler nyheter här eller på vår Facebook. Välkomna åter 2018.

Josephine Rydberg, crossmediakonsulent och Henrik Harrysson,
filmkonsulent berättade om vad vi kunde förvänta oss under dagen.