Föreläsning

350x780_storytecharena_foreläsning_7mars

One Boy’s Dream to Rebuild his City
Future Aleppo är ett prisbelönt dokumentärprojekt, ett kollaborativt byggande och ett hopp om framtiden. Mohammed Kteish har byggt sitt eget Aleppo sedan han var 13 år. I takt med att byggnader bombats sönder runtomkring har han byggt upp sin modell av dem som ett sätt att bevara och återskapa, tom förbättra Aleppo. Idag har Mohammed måst lämna sin stad och sin modell och fly. Istället finns modellen nu virtuellt. Kampanjer och workshops runtom i världen fortsätter bygga Future Aleppo och erbjuda besök i den virtuella staden via Oculus Rift.

Kom och hör Alex Pearson från Red Thread Media, berätta om projektet, processen och resultatet den 7 mars klockan 19-20 på Högskolan i Gävle. Föreläsningen hålls på engelska. Det är kostnadsfritt att delta.

Anmäl dig senast den 2 mars till:
StorytechArena@hogskolanigavle.onmicrosoft.com

One Boy’s Dream to Rebuild his City
Future Aleppo is an award winning documentary, a collaborative building process and a hope for the future. Mohammed Kteish started building his own model of Aleppo at a very young age, while the real city was being destroyed around him. It was a way to document, preserve and even to improve Aleppo.

Today Mohammed has had to leave the model behind and flee his war ravaged city. Instead the model now exists in a virtual version. Through campaigns and workshops around the world, Future Aleppo is still being improved and added to and via Ocuculs Rift you can even visit it. Join us and listen to Alex Pearson, the documentarist behind the project tell us about it, the process and the result. This open lecture is free and will be held in English.

forelasning_arabiska_20180121