Storytech tänker om!

Tills världen vänt sig på rätt köl igen tänker vi om och söker nya lösningar.

Storytech verskamheten fortlöper men istället för att fira 5-års jubiléet med en ännu större konferens, med ännu flera gäster och presentationer tänker vi utveckla det virtuella mötet.

Virtual reality har ju varit en stående punkt i Storytech-programmet sedan starten och nu är det mer aktuellt än någonsin att ta steget full ut och kliva in i den virtuella världen.

Under 2020 deltar Storytech verksamheten i ett arbete med att utveckla en fullt immersiv VR-miljö för 2-4 deltagare. Vi hoppas kunna testa former för deltagande i denna miljö men också former för gestaltande, berättande och olika former av konstnärliga och pedagogiska möten.

Det är en spännande utveckling som än så länge är i sin linda men vi tror att möjligheterna är enorma.

Att kunna mötas i en virtuell miljö (oavsett var en befinner sig geografiskt rent fysiskt), att kunna se varandras digitala gestalter, vinka, interagera och uppleva tillsammans ger en känsla av närvaro och gemenskap som ligger väldigt nära upplevelsen av fysiska möten.

Vi kommer att se över möjligheten att låna ut vr-hjälm till intresserade deltagare.

När den första prototypen är på plats ser vi fram emot att träffa Storytech publiken i det virtuella rummet!

Forskning pågår!

Utvecklaren för crossmedia på Region Gävleborg står bakom mycket av Storytech verksamheten. Sedan hösten 2018 viks 50% av tjänsten åt forskning. Forskningen är ett samarbete mellan Region Gävleborgs centrum for forskning och utveckling (CFUG) och Stockholms Konstnärliga Högskola (SKH). Det innebär att verksamhetsutvecklaren för crossmedia är anställd av Region Gävleborg och samtidigt är doktorand på SKH.

Forskningsprojektet heter ”Dramaturgy for Participatory Practices” (Dramaturgi för deltagande praktiker) och handlar om att hitta en responsiv dramaturgi för berättelser med en deltagande publik. Projektet har ett praktiskt fokus och jämför analoga format med virtuella.