Vi måste prata om AI och allt det andra som händer nu…

Nu börjar programmet ta form! Detta kan du vänta dig av Storytech  på DoSpace i Gävle 11.05.2023

Vill du veta mer om hur nu teknik påverkar vårt sätt att berätta och därmed också vårt sätt att tänka och uppleva?

  • Vi kommer att prata om hur vi kan och kommer att kunna använda Open AI till eget skapande, fuskande och nya villkor för kreatörer. Kristina Knaving forskare på RISE hjälper oss att reda ut begreppen och spana in i framtiden. https://www.ri.se/sv/person/kristina-knaving
  • Upplev Ekstasis med Nyxxx och Pusselbit Games. Ekstasis är ett verk för 4 personer med hörlurar. Fyra vänner möts i samma rum och tar på sig hörlurar. Appen drar in deltagarna i ett scenario om längtan efter närvaro, vänskap och förändring. Works – NYXXX
  • Lina Persson, doktorand vid Stockholms konstnärliga högskola, berättar om klimatkalkylatorn Elsa, ett konstverk som ska hjälpa filmproduktioner att minska sitt avtryck på klimatet. https://www.elsa.film/
  • Vad är egentligen spelkultur? Viktor Johansson, projektledare för projektet Spelsamverkan Mellansverige, berättar.
  • Med hjälp av VR tar vi steget in i Metaverse och tar del av ett rollspel om om AI och deras människo-kompisar, ett besök som har en helt annan publik än den i salongen när spelarna samtidigt streamar på Twitch.

Här kan du läsa om DoSpace, Gävle https://www.dospace.se/meet_gvle

Storytech tänker om!

Tills världen vänt sig på rätt köl igen tänker vi om och söker nya lösningar.

Storytech verskamheten fortlöper men istället för att fira 5-års jubiléet med en ännu större konferens, med ännu flera gäster och presentationer tänker vi utveckla det virtuella mötet.

Virtual reality har ju varit en stående punkt i Storytech-programmet sedan starten och nu är det mer aktuellt än någonsin att ta steget full ut och kliva in i den virtuella världen.

Under 2020 deltar Storytech verksamheten i ett arbete med att utveckla en fullt immersiv VR-miljö för 2-4 deltagare. Vi hoppas kunna testa former för deltagande i denna miljö men också former för gestaltande, berättande och olika former av konstnärliga och pedagogiska möten.

Det är en spännande utveckling som än så länge är i sin linda men vi tror att möjligheterna är enorma.

Att kunna mötas i en virtuell miljö (oavsett var en befinner sig geografiskt rent fysiskt), att kunna se varandras digitala gestalter, vinka, interagera och uppleva tillsammans ger en känsla av närvaro och gemenskap som ligger väldigt nära upplevelsen av fysiska möten.

Vi kommer att se över möjligheten att låna ut vr-hjälm till intresserade deltagare.

När den första prototypen är på plats ser vi fram emot att träffa Storytech publiken i det virtuella rummet!

Forskning pågår!

Utvecklaren för crossmedia på Region Gävleborg står bakom mycket av Storytech verksamheten. Sedan hösten 2018 viks 50% av tjänsten åt forskning. Forskningen är ett samarbete mellan Region Gävleborgs centrum for forskning och utveckling (CFUG) och Stockholms Konstnärliga Högskola (SKH). Det innebär att verksamhetsutvecklaren för crossmedia är anställd av Region Gävleborg och samtidigt är doktorand på SKH.

Forskningsprojektet heter ”Dramaturgy for Participatory Practices” (Dramaturgi för deltagande praktiker) och handlar om att hitta en responsiv dramaturgi för berättelser med en deltagande publik. Projektet har ett praktiskt fokus och jämför analoga format med virtuella.

Storytech 2019 – Linnea Harrison, speldesigner

Redan på 90-talet spelade Linnea Harrison spel och det var genom passionen hon upptäckte när hon skapade egna upplevelser som hon även upptäckte passionen för att själv utveckla spel. Linnea har arbetat som ”worldbuilder” och ”levelartist” i utvecklingen av spel som Battlefield och Mirror’s Edge och arbetar nu som Creative Director på VR-spelet Budget Cuts.Budget Cuts. Linnea är även ordförande ”Women in games Stockholm”.

FÖRELÄSNING: The Structure of Experience; designing games and AI for VR

StoryTech 2019 – Upplevelsedesignern Maria Reihs

maria-reihs.jpg

Maria Reihs är upplevelsedesignern som utforskar hur scenkonst, dans och teknik som Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR) kan kombineras för att förhöja berättandet och hitta nya spännande perspektiv. Nyfiken? Under StoryTech 2019 berättar hon mer.

Genom kombinationen dramatik, dans och upplevelsedesign har Maria Reihs bland annat fört publiken genom ett supermassivt svart hål och genom Malmö ur gömda personers perspektiv. Under StoryTech 2019 berättar hon om föreställningen ”Particular Mo(VE)ments”, ett work-in-progress som blandar det fysiska och det virtuella rummet, och är en del i ett samarbete med forskare om astrofysiska och kvantfysiska fenomen. ”Particular Mo(VE)ments” var också ett av projekten under StoryTechs VR Hive, och har i höst ett eget dansresidens hos Riksteatern.

– ”Particular Mo(VE)ments” är en fysisk och virtuell interaktiv dansföreställning där du får möjlighet att interagera med en tillfällig medresenär i rymden, genom världar bestående av materia och antimateria. Du är en partikel och våg, utforskar rumstiden och gravitationens påverkan. Tänk dig att ni tillsammans bygger ett universum samtidigt som du kanske omskapar ditt eget”, säger Maria Reihs.

The Event Horizon

Om Maria Reihs

Maria har en master i Performing Arts vid Teaterhögskolan i Malmö och är konstnärlig ledare för det öppna scenkonstkollektivet The Event Horizon. Hon har dessutom samarbetat med bland annat Teater Insite och Helsingborgs Stadsteater och var en av redaktörerna bakom SVT:s webbserie Fräng.

Mer information:

Maria Reihs webbsida
Om Particular Mo(VE)ments

Storytech 2019 – Artificiell intelligens skapar folkmusik: ”Över 100 000 låtar”

hc3b6g_kthprofile0087_bobs40kth.se_-e1555508750881.jpgArtificiell intelligens (AI) som folkmusikkompositörer? Är det möjligt för datorer att vara ”musikaliskt intelligenta”? Forskaren Bob Sturm från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) gästar StoryTech 2019 och berättar mer om AI-genererad folkmusik.

Traditionell folkmusik från Storbritannien, Sverige och Irland är mycket populär och har gjort avtryck i hela världen. I ett forskningsprojekt på KTH har musiken, genom en AI-metod kallad ”recurrent neural network” (RNN), använts för att få datorer att lära sig komponera musik, något som lett till flertalet kreativa samarbeten. Bob Sturm, en av forskarna, gästar nu StoryTech 2019 för att berätta om sin forskning kring AI-genererad folkmusik.

– Hittills har över 100 000 låtar komponerats och syftet med projektet har varit att få datormodeller att lära sig folkmusik så att det framstår som att de har en musikalisk intelligens. Sedan har metoder utarbetats för att utreda vad de faktiskt gör, säger Bob Sturm, forskare i datavetenskap vid KTH.

För att testa rimligheten i de datorgenererade låtarna bad Bob och kompisitören Oded Ben-Tal en grupp professionella irländska folkmusiker att skapa ett folkmusikalbum som bygger på de befintliga låtarna och de 100 000 låtar som genererats av datormodellerna. Resultatet? Ett fullängdsalbum där över hälften av musiken är datorgenererad.

– De personer vi har samarbetat med har också visat hur modellerna kan tjäna ett större syfte, nämligen som partners i skapande av ny musik, avslutar Bob.

Nyfiken?
Anmäl dig till StoryTech 2019 senast 13maj.

Mer information
Lyssna på AI-albumet ”Ó Conaill Family and Friends”
StoryTech 2019 utforskar AI – och andra sagor

Storytech 2019 – Robert Willim

robert-willim-5.jpgFörst ut att lanseras bland årets gästtalare är etnologen och konstnären Robert Willim, sedan tidigare verksam vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Willims forskning handlar om digitala kulturer, materiell kultur och om hur olika föreställningsvärldar växer fram och förändras.

Redan under 90-talet började han undersöka det digitala samhället och har undersökt alltifrån Internets framväxt till föreställningar om postindustriella fabriker och hur ny teknik upplevs och förändras i människors vardagsliv.

– Willims konst ligger i gränslandet till hans forskning och används för att sondera olika teman och begrepp, säger Henrik Harrysson, verksamhetsutvecklare inom film, Kultur Gävleborg, Region Gävleborg.

Mer information:
Robert Willim- hemsida